+420 777 188 528 | zdepass@seznam.cz
Instalatérské práce – Topenářské práce – Rekonstrukce koupelen

Rekonstrukce, revize a čištění odpadů a kanalizace

Kromě instalatérských a topenářských prací vám nabízíme služby v oblasti návrhů a realizací nových kanalizačních rozvodů a odpadů, jejich čištění a rekonstrukci. Všechny kanalizační a odpadní rozvody instalujeme v materiálu plast HT, KG Osma, kamenina a litina. Nejen v této oblasti můžete využít naši havarijní službu, která je pro vás připravena NONSTOP.

V rámci rekonstrukce a čištění odpadu provádíme zejména tyto práce:

 • domácnost:
  • čištění WC, dřezů, pisoárů, podlahových výpustí, výlevek, revizních šachet, dešťových svodů, žlabů a odvodňovacích kanálků,
  • instalace kanalizačních přípojek,
  • napojení kanalizace na veřejnou kanalizační síť,
  • napojení odpadních rozvodů na všechna koncová zařízení (dřezy, vany, umyvadla, bidety, WC),
  • tlakové zkoušky kanalizace
  • instalace odpadních jímek, přečerpávacích jednotek a zpětných klapek.
 • průmyslové a komerční objekty:
  • čištění přečerpávacích stanic a tukových lapačů,
  • elektromechanické a tlakové čištění kanalizace,
  • monitoring kanalizace,
  • těstnostní zkoušky potrubí a nádrží (vodou či vzduchem)

Po dokončení montáže kanalizace a odpadů jsou samozřejmě provedeny veškeré dokončovací práce (jako např. zahrnutí zeminou, hutnící zkoušky či zednické práce). Součástí dokončovacích prací je i technická dokumentace řešení, kontrola kamerou a tlaková zkouška, jejichž výsledky obdržíte při předání díla.