+420 777 188 528 | zdepass@seznam.cz
Instalatérské práce – Topenářské práce – Rekonstrukce koupelen

Jak často provádět revizi plynového kotle

Duben 2, 2022

kotelPokud jste provozovatel plynového zařízení (sem spadají i domácnosti používající plynový kotel), pak jste povinni dle vyhlášky č. 85/1978 Sb. provádět v pravidelných lhůtách periodické kontroly a revize tohoto zařízení. Kontrolu je možné provést tzv. „svépomocí“, tj. provede ji sám provozovatel objektu či kompetentní osoba. V případě revize je však nutné povolat certifikovaného revizního technika.

V souladu s vyhláškou se revize plynu provádí pravidelně 1x za 3 roky. Revizi provádí pouze kvalifikovaný pracovník, jež má platný certifikát. Po vykonání revize předá technik majiteli plynového zařízení revizní zprávu, kterou je třeba uchovat.

Co je součástí revizní zprávy?

Revizní zpráva obsahuje:

  • informace z vizuální prohlídky částí plynoinstalace a plynových zařízení
  • informace o kontrole úniku plynu pomocí speciálního přístroje
  • informace o přítomnosti oxidu uhelnatého

Protokol informuje o případných nalezených závadách a zhodnotí, zda-li je zařízení nadále provozu schopné či nikoliv.